Klantenservice

Begrippenlijst

 • Aanbieding

  Ieder aanbod dat de ANWB via haar communicatiekanalen of op andere wijze publiceert.

 • Aanleverdatum

  De datum zoals door ANWB bepaald, waarop het Advertentiemateriaal uiterlijk bij ANWB moet zijn aangeleverd.

 • Adverteerder

  De natuurlijke of rechtspersoon die advertentieruimte afneemt van de ANWB. Dit kan rechtstreeks, maar ook door bemiddeling van of door volmacht aan een derde, zoals een mediabureau.

 • Advertentie

  Iedere commerciële of promotionele boodschap die de opdrachtgever voor publicatie in één of meer media aanbiedt.

Bekijk het overzicht

10 Meest gestelde vragen

Bekijk het overzicht