Leesintensiteit Kampioen in een stijgende lijn

Het grootste printmagazine van Nederland valt tien keer per jaar in de smaak bij miljoenen ANWB-leden. Een onderzoek naar de leesintensiteit van de Kampioen benadrukt de populariteit van het magazine.

Het magazine scoort ten opzichte van concurrerende magazines in Nederland opvallend hoog op leesintensiteit. Bijna 58% van de lezers leest alles tot bijna alles in het magazine. Concurrerende magazines als Libelle en Margriet scoren met respectievelijk 36% fors lager.


Wanneer er wordt ingezoomd op de leesintensiteit van de Kampioen lezer is er ook een stijgende lijn waarneembaar. In 2016 zijn Kampioen-lezers die bijna alles/tot alles lezen in de Kampioen gegroeid met bijna 1%. Dit lijkt een kleine groei maar met miljoenen lezers kom je uit op een significant aantal. Vergeleken met 2015 komt het aantal op ruim 1,5% uit. Dit geeft aan dat alle Kampioen lezers steeds intensiever de Kampioen lezen. De Kampioen zit in een stijgende lijn, als de positieve trend zich doorzet dan wordt 2018 een jaar waarin de leesintensiteit zich positief blijft ontwikkelen.  

Bron: NPDM (2017-II)